Huisregels mailgroep Foto

 1.      In de mailgroep worden zelfgemaakte foto’s gepresenteerd en besproken. Ook vindt er discussie plaats over (digitale) fotografie in al z’n aspecten.

a.       De mailgroep foto heeft geen eigen website: 

2.      Het adres van de mailgroep foto is: mailgroep-foto@googlegroups.com

3.      Voor de fotogroep geldt:

a.       Het bewerken van zelfgemaakte foto’s voor een betere presentatie is een normale zaak.

b.      De scheiding tussen normale foto's en bewerkte foto's is dusdanig vervaagd dat hiervoor de volgende regels gelden:.

    Zelfgemaakte foto’s zijn het uitgangspunt. Het gebruik van materiaal geplukt van het internet of andere bronnen is niet toegestaan.
Uitzonderingen op deze regel zijn: onderdelen die op een foto geplaatst zijn om de foto te verfraaien en/of de foto een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van een les of cursus. Een en ander graag in overleg met
de Moderator.

4.      Eisen gesteld aan de mails:

a.       Wanneer je niet je volledige naam in de header (afzendregel) hebt staan, ben je verplicht je voor- en achternaam in de mail te vermelden.

b.      Een foto insturen als bijlage bij de email (paperclip) is niet toegestaan. In plaats daarvan moet de foto in de email worden ingevoegd.

c.       Voor het beter bekijken van de foto in de mail is de maximale hoogte van een foto in de mail 700 pixels. Dit geldt zowel voor staande (portret) als voor liggende (landschap) foto’s.

d.      We proberen de mails binnen de 500 kb te houden, indien noodzakelijk kan dit tot 1 mb uitlopen. Let wel hoe groter de foto hoe eerder hij door anderen kan worden gebruikt.

5.      Om de stortvloed van mails binnen de perken te houden mag men niet meer dan vijf foto-mails per dag versturen.

6.      Vragen en antwoorden sturen we bij voorkeur via de groep zodat iedereen er wat van op kan steken. Hierbij verwijderen we als regel de foto tenzij die juist voor het goed begrijpen van ons antwoord noodzakelijk is. In dat geval verkleinen we de foto om het aantal kB’s te beperken.

a.       Schrijf met een voor ieder duidelijk leesbare lettertype met een grootte van tenminste 12.

b.      Complimentjes, felicitaties en opmerkingen of vragen die niet het algemeen belang dienen. mailen we privé naar elkaar.

7.      De foto’s die door de deelnemers naar de groep worden gestuurd mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Op alle foto’s rust copyright. Dat geldt ook voor het materiaal dat beschikbaar is op deze website.

8.      Het creëren van een goede sfeer in de mailgroep is de taak van alle deelnemers.

a.       Daarom onthouden we ons van kattige, kribbige of zure opmerkingen ook in de mails naar de privé adressen.

b.      Als je vindt dat iemand onjuist gehandeld heeft of zich niet aan de huisregels houdt, treed dan niet ‘corrigerend’op, maar meld dit bij de Moderator.

c.       Discussies over (vermeende) fouten van anderen leiden al snel tot vervelende situaties, bederven de sfeer in de groep en dienen daarom vermeden te worden.

9.      Het is niet toegestaan om mails in te sturen met een aanklikbare reclame.

a.       Ook het sturen van viruswaarschuwingen via de list mag niet. Dat is de taak van de Moderator.

10.  De leiding van de mailgroep en de naleving van de huisregels berust bij de Moderator.

11.  Behalve bovenstaande huisregels is er ook nog een algemeen reglement dat geldt voor alle mailgroepen van Google-Groups

 

Jan Klop: : Moderator

  April 2020

Index